ABC TOEIC LC - Listening Comprehension

BC TOEIC LC - Listening Comprehension ABC TOEIC listening comprehension and ABC TOEIC reading comprehension have been written for beginners whose ultimate aim is to take the TOEIC test. Before you start using this set of book, I would like to remind you that TOEIC is not the kind of generral english you have so far been familiar with. Most TOEIC related ,materials have special features in terms of their question format and business oriented contexts.You should, therefore, familiarize yourest with the structure of the TOEIC test and some basic strategies to be able to achieve your goal. Contents Part 1: Photograph Descriptions Chapter 1 Photographs of People Chapter 2 Photographs of Objects/Scenes Part 2: Questions & Responses Chapter 1 Questions with Who Chapter 2 Questions with Where Chapter 3 Questions with When Chapter 4 Questions with Why Chapter 5 Questions with What Chapter 6 Questions with Be/Do/Have Chapter 7 Questions with Can/ Could/Will/Would/Should/May Part 3: Short Conversations Chapter 1 Questions with Where and What Chapter 2 Questions with Who/What,When, and How Chapter 3 Questions with Why Part 4: Short Talks Chapter 1 Questions with Where and What Chapter 2 Questions with Who, When, and How (Quantities, Periods of Time, Frequency) Chapter 3 Questions with Why and How (Methods)
Người đăng: Nguyễn Hòa Bình, lúc 13:27 07/12/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 13919001 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464TIN QUAN TRỌNG

 0  Mặt nạ cao cấp The Week- Hồi sinh cho làn da luôn tươi trẻ khỏe mạnh ()  
 14  Cây giống Cà na Thái - Tứ Quý 18 tháng cho trái ()  

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH
Quy chế hoạt động
Chính sách bảo mật
Cơ chế giải quyết khiếu nại
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp

LIÊN HỆ

Hotline: 098.678.5533;  info@dalat49.com